Danh mục
CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

Cục Thuế Hồ Chí Minh

Chi Cục Thuế Quảng Bình

Đại Học Hải Phòng

Đại Học Đà Nẵng

Đại Học An Giang

Thiết kế phòng hội trường PVC-IC

THIẾT KẾ VĂN PHÒNG

dsggroup.com.vn

 

Nội thất hòa phát
Bàn HR160C1

Bàn HR160C1

3,325,000 VNĐ

Bàn HR160C2

Bàn HR160C2

3,305,000 VNĐ

Bàn HRP1600

Bàn HRP1600

3,085,000 VNĐ

Bàn HR120C1

Bàn HR120C1

1,185,000 VNĐ

Bàn HR140HLC1

Bàn HR140HLC1

2,325,000 VNĐ

Bàn HRL1450C1

Bàn HRL1450C1

2,945,000 VNĐ

Bàn HR120C2

Bàn HR120C2

1,390,000 VNĐ

Bàn HR120SC5

Bàn HR120SC5

1,430,000 VNĐ

Bàn HR140HLC5

Bàn HR140HLC5

2,050,000 VNĐ

HR120SC6

HR120SC6

1,360,000 VNĐ

Bàn HR140HLC6

Bàn HR140HLC6

1,970,000 VNĐ

Bàn NTP1800

Bàn NTP1800

1,485,000 VNĐ

Bàn NTP2050

Bàn NTP2050

4,105,000 VNĐ

Bàn NTP1880

Bàn NTP1880

3,545,000 VNĐ

Bàn NTP1800C

Bàn NTP1800C

2,045,000 VNĐ

Bàn NT120S

Bàn NT120S

1,010,000 VNĐ

Bàn NT 120C3

Bàn NT 120C3

1,460,000 VNĐ

Bàn NT120C3HL

Bàn NT120C3HL

1,890,000 VNĐ

Bàn NTL14

Bàn NTL14

1,840,000 VNĐ

Modul NTMD01C3

Modul NTMD01C3

12,325,000 VNĐ

Bàn họp NTH2010

Bàn họp NTH2010

1,830,000 VNĐ

Bàn NTH 1000

Bàn NTH 1000

1,395,000 VNĐ

Bàn họp NTH4315

Bàn họp NTH4315

8,800,000 VNĐ

Bàn HR120S

Bàn HR120S

1,060,000 VNĐ

Hộc NTM3D

Hộc NTM3D

900,000 VNĐ

Hộc NT M1D1F

Hộc NT M1D1F

9,45.,000 VNĐ

Tủ NT850D

Tủ NT850D

1,430,000 VNĐ

Tủ NT1600D

Tủ NT1600D

1,520,000 VNĐ

Tủ NT1960

Tủ NT1960

1,335,000 VNĐ

Modul HRMD01

Modul HRMD01

11,535,000 VNĐ

Modul HRMD02

Modul HRMD02

12,730,000 VNĐ

Modul HRMD03

Modul HRMD03

7,085,000 VNĐ

Modul HRMD04

Modul HRMD04

13,030,000 VNĐ

Modul HRMD05

Modul HRMD05

7,855,000 VNĐ

Modul HRMD06

Modul HRMD06

9,775,000 VNĐ

Modul HRMD07H1

Modul HRMD07H1

6,315,000 VNĐ

Modul HRMD08

Modul HRMD08

9,155,000 VNĐ

Modul HRMD09

Modul HRMD09

4,980,000 VNĐ

Modul HRMD10

Modul HRMD10

9,545,000 VNĐ

Tủ NT1960D

Tủ NT1960D

2,450,000 VNĐ

Tủ NT1960G

Tủ NT1960G

2,070,000 VNĐ

Tủ NT1960KG

Tủ NT1960KG

2,805,000 VNĐ

Tủ NT1960-3G4D

Tủ NT1960-3G4D

3,495,000 VNĐ

Tủ NT1960-3B

Tủ NT1960-3B

3,620,000 VNĐ

Tủ NT1960-3B3N

Tủ NT1960-3B3N

4,105,000 VNĐ

Tủ NT1960-4B

Tủ NT1960-4B

5,760,000 VNĐ

Bàn họp CT2010H3

Bàn họp CT2010H3

3,155,000 VNĐ

Bàn họp CT2010H2

Bàn họp CT2010H2

3,190,000 VNĐ

Bàn họp CT2010H5

Bàn họp CT2010H5

3,085,000 VNĐ

Bàn họp CT2010H6

Bàn họp CT2010H6

3,200,000 VNĐ

Bàn họp CT2010H7

Bàn họp CT2010H7

3,200,000 VNĐ

Bàn họp CT3012H1

Bàn họp CT3012H1

6,065,000 VNĐ

Bàn họp CT3012H2

Bàn họp CT3012H2

6,200,000 VNĐ

Bàn họp CT4016H2

Bàn họp CT4016H2

11,860,000 VNĐ

Bàn họp CT5022

Bàn họp CT5022

15,800,000 VNĐ

Bàn họp CT5016H1

Bàn họp CT5016H1

15,770,000 VNĐ

Bàn họp CT5522H1

Bàn họp CT5522H1

21,645,000 VNĐ

Bàn họp CT2600

Bàn họp CT2600

20,635,000 VNĐ

Bàn họp HRH1810C5

Bàn họp HRH1810C5

2,465,000 VNĐ

Bàn họp HRH1810

Bàn họp HRH1810

2,625,000 VNĐ

Bàn họp HRH4016H2

Bàn họp HRH4016H2

9,150,000 VNĐ

Hộc M3DV1

Hộc M3DV1

1,625,000 VNĐ

Hộc M3DV2

Hộc M3DV2

1,955,000 VNĐ

Hộc M3D

Hộc M3D

1,015,000 VNĐ

Hộc M1D1F

Hộc M1D1F

1,015,000 VNĐ

Hộc M1D1O

Hộc M1D1O

855,000 VNĐ

Hộc HRH 1D1F

Hộc HRH 1D1F

955,000 VNĐ

Hộc HRH M3D

Hộc HRH M3D

869,000 VNĐ

Hộc HR M1D1F

Hộc HR M1D1F

869,000 VNĐ

Hộc HR M3D

Hộc HR M3D

886,000 VNĐ

Tủ phụ TP01

Tủ phụ TP01

2,050,000 VNĐ

Tủ phụ TP02

Tủ phụ TP02

2,175,000 VNĐ

Tủ phụ TP 03

Tủ phụ TP 03

2,390,000 VNĐ

Tủ phụ TP 04

Tủ phụ TP 04

2,050,000 VNĐ

Tủ DC1840 V1

Tủ DC1840 V1

11,200,000 VNĐ

Tủ DC 2000 V2

Tủ DC 2000 V2

11,395,000 VNĐ

Tủ DC 1350 V4

Tủ DC 1350 V4

11,570,000 VNĐ

Tủ DC 1840 V5

Tủ DC 1840 V5

15,985,000 VNĐ

Tủ DC 1840 H1

Tủ DC 1840 H1

6,245,000 VNĐ

Tủ DC2200H2

Tủ DC2200H2

8,155,000 VNĐ

Tủ DC 1350H3

Tủ DC 1350H3

5,510,000 VNĐ

Tủ DC 1350H5

Tủ DC 1350H5

5,500,000 VNĐ

Tủ DC 1800H6

Tủ DC 1800H6

6,525,000 VNĐ

Tủ DC 1850H9

Tủ DC 1850H9

7,445,000 VNĐ

Tủ DC1350H10

Tủ DC1350H10

5,650,000 VNĐ

Tủ DC 1350H11

Tủ DC 1350H11

4,855,000 VNĐ

Tủ DC 8040H1

Tủ DC 8040H1

1,760,000 VNĐ

Tủ DC 8040H2

Tủ DC 8040H2

1,760,000 VNĐ

Tủ DC 1240H1

Tủ DC 1240H1

2,415,000 VNĐ

Tủ HR 1800-2B

Tủ HR 1800-2B

2,425,000 VNĐ

Tủ HR 1960-3K

Tủ HR 1960-3K

4,819,000 VNĐ

Tủ HR 1960-4B

Tủ HR 1960-4B

5,925,000 VNĐ

Tủ HR 1960-3B

Tủ HR 1960-3B

4,130,000 VNĐ

Tủ HR 1960-2B

Tủ HR 1960-2B

2,510,000 VNĐ

Tủ HR 860

Tủ HR 860

2,450,000 VNĐ

Tủ phụ HR TP01

Tủ phụ HR TP01

1,495,000 VNĐ

Tủ HR TP01BX

Tủ HR TP01BX

1,460,000 VNĐ

Tủ HR TP02

Tủ HR TP02

1,740,000 VNĐ

Tủ HR TP02BX

Tủ HR TP02BX

1,668,000 VNĐ

Bàn LC12

Bàn LC12

2,555,000 VNĐ

123456

SHOWROOM & VĂN PHÒNG TRỤ SỞ
Địa chỉ:
391 Điện Biên Phủ, P.25, Bình Thạnh
Hotline: 028.3511.1236 - MST: 0310150823
Email: 
hoaphat236@gmail.com

SHOWROOM TÂN BÌNH
Địa chỉ:  
834 Trường Chinh, Phường 15, Q.Tân Bình
Hotline: 028.3815.8881   
Email: 
hoaphat834@gmail.com

SHOWROOM QUẬN 3

Địa chỉ: 382 Nguyễn Thị Minh Khai - P.5 - Q.3
Email: hoaphat382@gmail.com
MST: 0310150823

Nội thất hòa phát Nội thất hòa phát 4.6 trên 168 Bình chọn
Close [X]