Danh mục
CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

Cục Thuế Hồ Chí Minh

Chi Cục Thuế Quảng Bình

Đại Học Hải Phòng

Đại Học Đà Nẵng

Đại Học An Giang

Thiết kế phòng hội trường PVC-IC

THIẾT KẾ VĂN PHÒNG

dsggroup.com.vn

 

Nội thất hòa phát
Bàn AT120SHL

Bàn AT120SHL

1,120,000 VNĐ

Bàn AT120SHL3D

Bàn AT120SHL3D

1,380,000 VNĐ

Bàn AT120SHL3DF

Bàn AT120SHL3DF

1,510,000 VNĐ

Bàn AT160HL1

Bàn AT160HL1

2,140,000 VNĐ

Bàn AT160HL2

Bàn AT160HL2

2,155,000 VNĐ

Bàn ATL14

Bàn ATL14

1,380,000 VNĐ

Bàn ATL14K

Bàn ATL14K

1,415,000 VNĐ

Bàn DT1890H3

Bàn DT1890H3

2,960,000 VNĐ

Bàn DT1890H2

Bàn DT1890H2

2,475,000 VNĐ

Bàn DT1890H4

Bàn DT1890H4

2,945,000 VNĐ

Bàn DT1680H25

Bàn DT1680H25

3,105,000 VNĐ

Bàn DT1680H27

Bàn DT1680H27

3,095,000 VNĐ

Bàn DT1890H5

Bàn DT1890H5

3,370,000 VNĐ

Bàn DT1890H12

Bàn DT1890H12

3,465,000 VNĐ

Bàn DT1890H14

Bàn DT1890H14

3,420,000 VNĐ

Bàn DT1890H15

Bàn DT1890H15

3,680,000 VNĐ

Bàn DT1890H16

Bàn DT1890H16

3,520,000 VNĐ

Bàn DT1890H34

Bàn DT1890H34

3,960,000 VNĐ

Bàn DT1680H35

Bàn DT1680H35

3,360,000 VNĐ

Tủ SV1960KG

Tủ SV1960KG

1,825,000 VNĐ

Tủ SV1960G

Tủ SV1960G

1,720,000 VNĐ

Bàn SV1960- 3B

Bàn SV1960- 3B

2,395,000 VNĐ

Tủ SV1960-3G4D

Tủ SV1960-3G4D

2,475,000 VNĐ

Tủ SV402

Tủ SV402

840,000 VNĐ

Tủ SV802

Tủ SV802

1,185,000 VNĐ

Tủ SV802D

Tủ SV802D

937,000 VNĐ

Tủ SV1960D

Tủ SV1960D

1,835,000 VNĐ

Tủ BC 914

Tủ BC 914

2,965,000 VNĐ

Tủ BC 915

Tủ BC 915

2,975,000 VNĐ

Tủ AT 1960D

Tủ AT 1960D

1,910,000 VNĐ

Tủ AT1960KG

Tủ AT1960KG

1,945,000 VNĐ

Tủ AT1960-3B

Tủ AT1960-3B

2,830,000 VNĐ

Hộc AT-M3D

Hộc AT-M3D

715,000 VNĐ

Hộc SV-M3D

Hộc SV-M3D

650,000 VNĐ

Hộc SV-M1D1F

Hộc SV-M1D1F

760,000 VNĐ

Hộc SV/M-1D1O

Hộc SV/M-1D1O

585,000 VNĐ

Hộc treo SV/H-1D1O

Hộc treo SV/H-1D1O

415,000 VNĐ

Hộc treo SV/H-3D

Hộc treo SV/H-3D

545,000 VNĐ

Hộc SV/H-1D1F

Hộc SV/H-1D1F

615,000 VNĐ

Bàn DT1680H36

Bàn DT1680H36

3,730,000 VNĐ

Bàn DT1680H37

Bàn DT1680H37

3,360,000 VNĐ

Bàn DT1890H40

Bàn DT1890H40

4,340,000 VNĐ

Bàn ET1400A

Bàn ET1400A

2,970,000 VNĐ

Bàn DT1890H43

Bàn DT1890H43

3,765,000 VNĐ

Bàn ET1400B

Bàn ET1400B

2,465,000 VNĐ

Bàn ET1400C

Bàn ET1400C

2,510,000 VNĐ

Bàn ET1400G

Bàn ET1400G

2,925,000 VNĐ

Bàn HRP1890

Bàn HRP1890

2,925,000 VNĐ

Bàn HRP1885Y1

Bàn HRP1885Y1

4,535,000 VNĐ

Bàn HRP1890L1Y2

Bàn HRP1890L1Y2

4,635,000 VNĐ

Bàn HRP1890L2Y1

Bàn HRP1890L2Y1

4,615,000 VNĐ

Bàn HRP1880C5

Bàn HRP1880C5

2,405,000 VNĐ

Bàn HRP1800C5

Bàn HRP1800C5

3,855,000 VNĐ

Bàn DT1890H24

Bàn DT1890H24

3,450,000 VNĐ

Bàn ET1600E

Bàn ET1600E

3,420,000 VNĐ

Bàn ET1600F

Bàn ET1600F

2,565,000 VNĐ

Bàn ET1600H

Bàn ET1600H

3,695,000 VNĐ

Bàn ET1600M

Bàn ET1600M

3,520,000 VNĐ

Bàn ET1600T

Bàn ET1600T

2,360,000 VNĐ

Bàn ET1600N

Bàn ET1600N

2,040,000 VNĐ

Bàn DT1890H1

Bàn DT1890H1

3,475,000 VNĐ

Bàn DT1890V1

Bàn DT1890V1

4,935,000 VNĐ

Bàn DT1890V2

Bàn DT1890V2

5,580,000 VNĐ

Bàn DT1890V3

Bàn DT1890V3

4,865,000 VNĐ

Bàn DT1890 V4

Bàn DT1890 V4

5,810,000 VNĐ

Bàn DT2010V5

Bàn DT2010V5

8,365,000 VNĐ

Bàn DT2411V6

Bàn DT2411V6

11,710,000 VNĐ

Bàn DT3212V7

Bàn DT3212V7

14,240,000 VNĐ

Bàn DT3012V8

Bàn DT3012V8

12,950,000 VNĐ

Giảm giá10%
KS35N

KS35N

2,325,000 VNĐ2,585,000

Giảm giá10%
Két sắt KS35D

Két sắt KS35D

2,325,000 VNĐ2,585,000

Giảm giá10%
Két sắt KS50N

Két sắt KS50N

2,625,000 VNĐ2,920,000

Giảm giá10%
Két sắt KS50D

Két sắt KS50D

2,625,000 VNĐ2,920,000

Giảm giá10%
Két sắt KS50N-DT

Két sắt KS50N-DT

2,905,000 VNĐ3,230,000

Giảm giá10%
Két sắt KS90K1C1

Két sắt KS90K1C1

3,685,000 VNĐ4,095,000

Giảm giá10%
Két sắt KS110K1C1

Két sắt KS110K1C1

4,190,000 VNĐ4,660,000

Giảm giá10%
Két sắt KS 90K1DT

Két sắt KS 90K1DT

3,975,000 VNĐ4,415,000

Giảm giá10%
Két sắt KS110K2C1

Két sắt KS110K2C1

4,340,000 VNĐ4,825,000

Giảm giá10%
Két sắt KS110K1-DT

Két sắt KS110K1-DT

4,485,000 VNĐ4,980,000

Bàn DT1890H17

Bàn DT1890H17

4,450,000 VNĐ

Bàn DT1890H18

Bàn DT1890H18

4,450,000 VNĐ

Bàn DT1890H19

Bàn DT1890H19

4,520,000 VNĐ

Bàn ET1400K

Bàn ET1400K

2,635,000 VNĐ

Bàn ET1400D

Bàn ET1400D

2,155,000 VNĐ

Bàn OD1200F

Bàn OD1200F

1,900,000 VNĐ

Bàn OD1200A

Bàn OD1200A

1,725,000 VNĐ

Bàn OD1200C

Bàn OD1200C

1,865,000 VNĐ

Bàn OD1200D

Bàn OD1200D

1,775,000 VNĐ

Bàn OD1200E

Bàn OD1200E

1,785,000 VNĐ

Giảm giá10%
Két sắt KS135K2C1

Két sắt KS135K2C1

5,315,000 VNĐ5,905,000

Giảm giá10%
Két sắt KS50T2

Két sắt KS50T2

5,025,000 VNĐ5,580,000

Giảm giá10%
Két sắt KS135K1-DT

Két sắt KS135K1-DT

5,605,000 VNĐ6,230,000

Giảm giá10%
Két sắt KS168K1-DT

Két sắt KS168K1-DT

6,880,000 VNĐ7,645,000

Giảm giá10%
Két sắt KS168K2C1

Két sắt KS168K2C1

6,595,000 VNĐ7,335,000

Giảm giá10%
Két sắt KS190K2c1

Két sắt KS190K2c1

7,150,000 VNĐ7,945,000

Giảm giá10%
Két sắt KS50T4

Két sắt KS50T4

8,350,000 VNĐ9,280,000

Két sắt KS250K2C1

Két sắt KS250K2C1

10,060,000 VNĐ

Két sắt KS320K2C1

Két sắt KS320K2C1

14,410,000 VNĐ

Két sắt KS400K2C1

Két sắt KS400K2C1

17,515,000 VNĐ

Két sắt KS500K2C1

Két sắt KS500K2C1

21,250,000 VNĐ

123456

SHOWROOM & VĂN PHÒNG TRỤ SỞ
Địa chỉ:
391 Điện Biên Phủ, P.25, Bình Thạnh
Hotline: 028.3511.1236 - MST: 0310150823
Email: 
hoaphat236@gmail.com

SHOWROOM TÂN BÌNH
Địa chỉ:  
834 Trường Chinh, Phường 15, Q.Tân Bình
Hotline: 028.3815.8881   
Email: 
hoaphat834@gmail.com

SHOWROOM QUẬN 3

Địa chỉ: 382 Nguyễn Thị Minh Khai - P.5 - Q.3
Email: hoaphat382@gmail.com
MST: 0310150823

Nội thất hòa phát Nội thất hòa phát 4.6 trên 168 Bình chọn
Close [X]