Danh mục
THIẾT KẾ VĂN PHÒNG

dsggroup.com.vn

 

Ghế văn phòng ĐSG
CH198A

CH198A

1,975,000 VNĐ

Ghế CH180A

Ghế CH180A

1,670,000 VNĐ

Ghế CH192A

Ghế CH192A

2,185,000 VNĐ

Ghế CH163A

Ghế CH163A

3,505,000 VNĐ

Ghế CH-015A

Ghế CH-015A

3,780,000 VNĐ

Ghế MON

Ghế MON

1,500,000 VNĐ

Ghế LENA-01

Ghế LENA-01

1,610,000 VNĐ

Ghế LENA02

Ghế LENA02

1,725,000 VNĐ

Ghế ELE03

Ghế ELE03

1,290,000 VNĐ

Ghế DONA

Ghế DONA

1,500,000 VNĐ

Ghế FABI

Ghế FABI

1,725,000 VNĐ

Ghế FABI-02

Ghế FABI-02

1,670,000 VNĐ

Ghế SAND

Ghế SAND

1,495,000 VNĐ

Ghế MAT

Ghế MAT

1,715,000 VNĐ

Ghế LUC01

Ghế LUC01

1,495,000 VNĐ

Ghế LEN

Ghế LEN

1,560,000 VNĐ

Ghế MERIN01

Ghế MERIN01

1,725,000 VNĐ

Ghế MERIN 02

Ghế MERIN 02

1,610,000 VNĐ

Ghế SARI

Ghế SARI

2,415,000 VNĐ

Ghế HOLLIS01

Ghế HOLLIS01

2,290,000 VNĐ

Ghế HOLLIS02

Ghế HOLLIS02

1,955,000 VNĐ

Ghế BENI

Ghế BENI

2,290,000 VNĐ

Ghế MAX

Ghế MAX

3,335,000 VNĐ

Ghế MOTO 01

Ghế MOTO 01

2,875,000 VNĐ

Ghế MOTO 02

Ghế MOTO 02

2,185,000 VNĐ

Ghế PUS01

Ghế PUS01

3,095,000 VNĐ

Ghế PUS02

Ghế PUS02

2,760,000 VNĐ

Ghế TIE

Ghế TIE

2,290,000 VNĐ

Ghế JAS01

Ghế JAS01

4,600,000 VNĐ

Ghế JAS02

Ghế JAS02

3,450,000 VNĐ

Ghế JAS03

Ghế JAS03

3,105,000 VNĐ

Ghế HI 01

Ghế HI 01

4,025,000 VNĐ

Ghế HI 02

Ghế HI 02

3,105,000 VNĐ

Ghế EMI 01

Ghế EMI 01

3,450,000 VNĐ

Ghế SEMY-02

Ghế SEMY-02

2,400,000 VNĐ

Ghế JUPI01

Ghế JUPI01

2,760,000 VNĐ

Ghế JUPI02

Ghế JUPI02

2,185,000 VNĐ

Ghế Premi01

Ghế Premi01

5,750,000 VNĐ

Ghế Premi02

Ghế Premi02

4,370,000 VNĐ

Ghế ILL01

Ghế ILL01

2,875,000 VNĐ

Ghế ILL02

Ghế ILL02

2,760,000 VNĐ

Ghế ILL03

Ghế ILL03

2,290,000 VNĐ

Ghế ILL04

Ghế ILL04

2,875,000 VNĐ

Ghế ILL05

Ghế ILL05

2,760,000 VNĐ

Ghế ILL06

Ghế ILL06

2,290,000 VNĐ

Ghế WALL01

Ghế WALL01

3,795,000 VNĐ

Ghế WALL02

Ghế WALL02

3,680,000 VNĐ

Ghế WALL03

Ghế WALL03

3,105,000 VNĐ

Ghế HITI01

Ghế HITI01

2,990,000 VNĐ

Ghế HITI02

Ghế HITI02

1,955,000 VNĐ

Ghế HITI03

Ghế HITI03

1,840,000 VNĐ

Ghế HITI04

Ghế HITI04

1,725,000 VNĐ

Ghế TASMA 01

Ghế TASMA 01

2,185,000 VNĐ

Ghế TASMA 02

Ghế TASMA 02

2,935,000 VNĐ

Ghế TASMA 03

Ghế TASMA 03

1,840,000 VNĐ

Ghế TASMA 04

Ghế TASMA 04

1,725,000 VNĐ

Ghế TAY01

Ghế TAY01

2,990,000 VNĐ

Ghế TAY02

Ghế TAY02

2,935,000 VNĐ

Ghế TAY03

Ghế TAY03

1,840,000 VNĐ

Ghế TAY04

Ghế TAY04

1,610,000 VNĐ

Ghế DSG01

Ghế DSG01

3,450,000 VNĐ

Ghế BON-02

Ghế BON-02

1,725,000 VNĐ

Ghế BON-03

Ghế BON-03

1,610,000 VNĐ

Ghế BLAN-01

Ghế BLAN-01

1,840,000 VNĐ

Ghế BLAN-02

Ghế BLAN-02

1,725,000 VNĐ

Ghế BLAN-03

Ghế BLAN-03

1,610,000 VNĐ

Ghế PAU01

Ghế PAU01

3,220,000 VNĐ

Ghế PAU02

Ghế PAU02

3,105,000 VNĐ

Ghế EEK01

Ghế EEK01

3,680,000 VNĐ

Ghế EEK02

Ghế EEK02

2,530,000 VNĐ

Ghế FAR01

Ghế FAR01

3,910,000 VNĐ

Ghế FAR02

Ghế FAR02

3,680,000 VNĐ

Ghế FLO01

Ghế FLO01

4,600,000 VNĐ

Ghế FLO-02

Ghế FLO-02

2,530,000 VNĐ

Ghế FOR01

Ghế FOR01

5,750,000 VNĐ

Ghế FOR02

Ghế FOR02

4,600,000 VNĐ

Ghế CAS01

Ghế CAS01

3,450,000 VNĐ

Ghế CAS02

Ghế CAS02

2,645,000 VNĐ

Ghế TAM01

Ghế TAM01

2,875,000 VNĐ

Ghế TAM02

Ghế TAM02

2,290,000 VNĐ

Ghế TAM03

Ghế TAM03

1,945,000 VNĐ

Ghế TAM04

Ghế TAM04

1,725,000 VNĐ

Ghế TEX01

Ghế TEX01

2,875,000 VNĐ

Ghế TEX02

Ghế TEX02

2,175,000 VNĐ

Ghế TEX03

Ghế TEX03

2,185,000 VNĐ

Ghế TEX04

Ghế TEX04

2,175,000 VNĐ

Ghế ECO-01

Ghế ECO-01

2,760,000 VNĐ

Ghế ECO-02

Ghế ECO-02

2,175,000 VNĐ

Ghế SONOMA-01

Ghế SONOMA-01

6,900,000 VNĐ

Ghế SONOMA-02

Ghế SONOMA-02

6,670,000 VNĐ

Ghế Presi-02

Ghế Presi-02

6,785,000 VNĐ

Ghế Presi-02L

Ghế Presi-02L

6,555,000 VNĐ

Ghế Presi-03

Ghế Presi-03

7,935,000 VNĐ

Ghế Presi-03L

Ghế Presi-03L

7,705,000 VNĐ

Ghế VE-01

Ghế VE-01

6,785,000 VNĐ

Ghế VE-02

Ghế VE-02

5,750,000 VNĐ

Ghế VE-03

Ghế VE-03

4,830,000 VNĐ

Ghế VE04

Ghế VE04

3,680,000 VNĐ

Ghế Delphi-01

Ghế Delphi-01

15,180,000 VNĐ

Ghế Del-02

Ghế Del-02

6,325,000 VNĐ

12

SHOWROOM & VĂN PHÒNG TRỤ SỞ
Địa chỉ:
391 Điện Biên Phủ, P.25, Bình Thạnh
Hotline: 08.3511.1236 
Email: 
hoaphat236@gmail.co

SHOWROOM TÂN BÌNH
Địa chỉ:  
834 Trường Chinh, Phường 15, Q.Tân Bình
Hotline: 08.3815.8881   
Email: 
hoaphat834@gmail.com

SHOWROOM QUẬN 3

Địa chỉ: 382 Nguyễn Thị Minh Khai - P.5 - Q.3
Email: hoaphat382@gmail.com
MST: 0310150823

Ghế văn phòng ĐSG Ghế văn phòng ĐSG 4.6 trên 168 Bình chọn
Close [X]