Danh mục
THIẾT KẾ VĂN PHÒNG

dsggroup.com.vn

 

Ghế lãnh đạo
CH198A

CH198A

1,975,000 VNĐ

Ghế CH180A

Ghế CH180A

1,670,000 VNĐ

Ghế CH192A

Ghế CH192A

2,185,000 VNĐ

Ghế CH163A

Ghế CH163A

3,505,000 VNĐ

Ghế CH-015A

Ghế CH-015A

3,780,000 VNĐ

Ghế SARI

Ghế SARI

2,415,000 VNĐ

Ghế MAX

Ghế MAX

3,335,000 VNĐ

Ghế MOTO 01

Ghế MOTO 01

2,875,000 VNĐ

Ghế PUS01

Ghế PUS01

3,095,000 VNĐ

Ghế PUS02

Ghế PUS02

2,760,000 VNĐ

Ghế TIE

Ghế TIE

2,290,000 VNĐ

Ghế JAS01

Ghế JAS01

4,600,000 VNĐ

Ghế JAS02

Ghế JAS02

3,450,000 VNĐ

Ghế JAS03

Ghế JAS03

3,105,000 VNĐ

Ghế HI 01

Ghế HI 01

4,025,000 VNĐ

Ghế HI 02

Ghế HI 02

3,105,000 VNĐ

Ghế EMI 01

Ghế EMI 01

3,450,000 VNĐ

Ghế SEMY-02

Ghế SEMY-02

2,400,000 VNĐ

Ghế JUPI01

Ghế JUPI01

2,760,000 VNĐ

Ghế Premi01

Ghế Premi01

5,750,000 VNĐ

Ghế Premi02

Ghế Premi02

4,370,000 VNĐ

Ghế ILL01

Ghế ILL01

2,875,000 VNĐ

Ghế ILL02

Ghế ILL02

2,760,000 VNĐ

Ghế ILL04

Ghế ILL04

2,875,000 VNĐ

Ghế ILL05

Ghế ILL05

2,760,000 VNĐ

Ghế WALL01

Ghế WALL01

3,795,000 VNĐ

Ghế WALL02

Ghế WALL02

3,680,000 VNĐ

Ghế WALL03

Ghế WALL03

3,105,000 VNĐ

Ghế HITI01

Ghế HITI01

2,990,000 VNĐ

Ghế TASMA 02

Ghế TASMA 02

2,935,000 VNĐ

Ghế TAY01

Ghế TAY01

2,990,000 VNĐ

Ghế TAY02

Ghế TAY02

2,935,000 VNĐ

Ghế DSG01

Ghế DSG01

3,450,000 VNĐ

Ghế PAU01

Ghế PAU01

3,220,000 VNĐ

Ghế PAU02

Ghế PAU02

3,105,000 VNĐ

Ghế EEK01

Ghế EEK01

3,680,000 VNĐ

Ghế FAR01

Ghế FAR01

3,910,000 VNĐ

Ghế FAR02

Ghế FAR02

3,680,000 VNĐ

Ghế FLO01

Ghế FLO01

4,600,000 VNĐ

Ghế FOR01

Ghế FOR01

5,750,000 VNĐ

Ghế FOR02

Ghế FOR02

4,600,000 VNĐ

Ghế CAS01

Ghế CAS01

3,450,000 VNĐ

Ghế CAS02

Ghế CAS02

2,645,000 VNĐ

Ghế TAM01

Ghế TAM01

2,875,000 VNĐ

Ghế TEX01

Ghế TEX01

2,875,000 VNĐ

Ghế ECO-01

Ghế ECO-01

2,760,000 VNĐ

Ghế SONOMA-01

Ghế SONOMA-01

6,900,000 VNĐ

Ghế SONOMA-02

Ghế SONOMA-02

6,670,000 VNĐ

Ghế Presi-02

Ghế Presi-02

6,785,000 VNĐ

Ghế Presi-02L

Ghế Presi-02L

6,555,000 VNĐ

Ghế Presi-03

Ghế Presi-03

7,935,000 VNĐ

Ghế Presi-03L

Ghế Presi-03L

7,705,000 VNĐ

Ghế VE-01

Ghế VE-01

6,785,000 VNĐ

Ghế VE-02

Ghế VE-02

5,750,000 VNĐ

Ghế VE-03

Ghế VE-03

4,830,000 VNĐ

Ghế Delphi-01

Ghế Delphi-01

15,180,000 VNĐ

Ghế Del-02

Ghế Del-02

6,325,000 VNĐ

Ghế Del-03

Ghế Del-03

5,635,000 VNĐ

Ghế BRA-01

Ghế BRA-01

5,635,000 VNĐ

Ghế BRA-02

Ghế BRA-02

5,405,000 VNĐ

Ghế BRA

Ghế BRA

5,290,000 VNĐ

Ghế ZIB

Ghế ZIB

2,530,000 VNĐ

SHOWROOM & VĂN PHÒNG TRỤ SỞ
Địa chỉ:
391 Điện Biên Phủ, P.25, Bình Thạnh
Hotline: 08.3511.1236 
Email: 
hoaphat236@gmail.co

SHOWROOM TÂN BÌNH
Địa chỉ:  
834 Trường Chinh, Phường 15, Q.Tân Bình
Hotline: 08.3815.8881   
Email: 
hoaphat834@gmail.com

SHOWROOM QUẬN 3

Địa chỉ: 382 Nguyễn Thị Minh Khai - P.5 - Q.3
Email: hoaphat382@gmail.com
MST: 0310150823

Ghế lãnh đạo Ghế lãnh đạo 4.6 trên 168 Bình chọn
Close [X]